วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ซิปเซ็ต

ชิปเซ็ต (Chipset)

อุปกรณ์ชิปเซ็ต (Chipset) เป็นตัวควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของเมนบอร์ด โดยจะทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือประสานการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะโปรเซสเซอร์ (ซีพียู) และหน่วยความจำหลัก เช่น ควบคุมหน่วยความจำ ตัวควบคุมฐานเวลา ควบคุมระบบบัสของซีพียู ระบบบัสของสล็อต รวมถึงควบคุมการติดต่อสื่อสารกับพอร์ต (Port) ต่างๆ เช่น Communication Port, USB Port อุปกรณ์ชิปเซ็ต (Chipset) เป็นตัวควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของเมนบอร์ด โดยจะทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือประสานการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะโปรเซสเซอร์ (ซีพียู) และหน่วยความจำหลัก เช่น ควบคุมหน่วยความจำ ตัวควบคุมฐานเวลา ควบคุมระบบบัสของซีพียู ระบบบัสของสล็อต รวมถึงควบคุมการติดต่อสื่อสารกับพอร์ต (Port) ต่างๆ เช่น Communication Port, USB Port

ชิปเซ็ตที่นิยมนำมาติดตั้งบนเมนบอร์ดก็มาจากหลากหลายผู้ผลิต เช่น VIA , Intel , ALI , AMD


ชิปเซ็ทเป็นตัวบ่งชี้ ยิ่งชิปเซ็ทมีประสิทธิภาพสูงการคอนโทรลอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชิ้นยิ่งมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วยChipsetมีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต่อพ่วงเข้ามากับตัวเมนบอร์ดจะมีChipset 2ตัวคือ Chipset NorthBridgeและChipset SouthBridgeChipset NorthBridge จะทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงจำพวก CPU RAM และ GraphicardChipset SouthBridge จะควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่มีความเร็วต่ำเช่น Harddisk Printer DVD-Writer เป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการควบคุมระบบชั้นสูงเช่น Multi GPU , RAID , Over Clock เป็นต้นChipset มีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆประสิทธิภาพการทำงานก็ดีขึ้นตามแต่ละชิปเซ็ทดังนั้นการเลือกซื้อChipsetให้เหมาะกับการใช้งานต้องอาศัยประสบการณ์และการค้นคว้าหาข้อมูลของChipsetแต่ละตัวว่ามีความสามรถจัดการ อุปกรณต่างๆได้ดีเพียงไรปัจจุบันในปลายปี2008-ต้นปี2009 Chipset Intelที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพสูงคือ Chipset P45ยกตัวอย่างเช่น Chipset A มีระบบ Dual Chanelแต่ Chipset B ไม่รองรับระบบ Dual Chanelเมนบอร์ด Chipset A เมื่อเปิดใช้งานระบบ Dual Chanelของ RAM จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ RAM ดีกว่าเพราะว่าRAMวิ่งรับส่งข้อมูลแบบ 2ทาง

การทำงานของชิปเซตแยกออกเป็นสองส่วน

1. North Bridge ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยความเร็วสูง เช่น ซีพียู, แคช(Cache), แรม (RAM) และการ์ดแสดงผลที่ทำงานบนระบบบัส AGP กล่าวคือ - ควบคุมฐานเวลา : Chip Set จะคอยควบคุมสัญญาณนาฬิกาที่ถูกส่งไปให้อุปกรณ์รอบข้างรวมทั้ง CPU เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยอาศัย X-tal ในการสร้างสัญญาณนาฬิกาขึ้นมา จากนั้น Chip Set จะทำการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมก่อนส่งไปจ่ายกับอุปกรณ์รอบข้าง และ CPU

-ควบคุมการอินเทอร์รัพท์ : Chip Set จะคอยตรวจสอบความสำคัญ ถ้าอุปกรณ์รอบข้างใดที่มีความสำคัญมาก ก็จะส่งสัญญาณไปให้ CPU เพื่อทำการประมวลผลก่อน แต่ถ้าอุปกรณ์รอบข้างใดๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่า ก็จะถูกส่งสัญญาณไปทีหลัง ซึ่งทำให้ CPU ลดการทำงาน เพราะไม่ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ อุปกรณ์ -.ควบคุมหน่วยความจำ : เมื่อมีการประมวลผลข้อมูล CPU จะทำการเรียกใช้หน่วยความจำ ดังนั้น Chip Set จะทำหน้าที่คอยควบคุมการเรียกใช้หน่วยความจำ โดยจะจัดสรรหน่วยความจำให้กับอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ และ ควบคุมการอ้างอิงตำแหน่งของหน่วยความจำคะ

-ควบคุม DMA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคอมพิวเตอร์ : Chip Set จะทำหน้าที่ขอสิทธิ์ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างหน่วยความจำ และ อุปกรณ์รอบข้าง โดยไม่ต้องผ่านการควบคุมของ CPU ซึ่ง Chip Set จะทำหน้าที่ในการ รีเฟรชหน่วยความจำแรมในระบบ และควบคุมการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก และ Secondary Storage โดย Chip Set จะตรวจสอบความสำคัญของอุปกรณ์รอบข้างที่ร้องขอ DMA และ จะส่งสัญญาณไปที่ CPU เพื่อขอใช้ Bus จากนั้น CPU จะส่งสัญญาณตอบกลับ ซึ่งถ้าสามารถทำ DMA ได้ อุปกรณ์รอบข้างก็จะทำการใช้ Bus โดยปราศจากการทำงานของ CPU เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว อุปกรณ์รอบข้างจะส่งสัญญาณไปที่ CPU เพื่อคืน Bus ให้กับ

2. South Bridge ทำหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์ความเร็วต่ำ เช่น ไดรฟ์ฟล็อปปี้ดิสก์ ไดรฟ์ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์ คีย์บอร์ด เมาส์ สล็อตชนิดต่างๆ และพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายคะ กล่าวคือ การที่ CPU จะประมวลผลข้อมูล หรือ รับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รอบข้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ Port Communication เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีหมายเลข Port (Address Port ) โดยในการติดต่อสื่อสารเป็นค่าคงที่ โดย CPU จะดึงข้อมูลจากอุปกรณ์รอบข้างจากตำแหน่ง Port (Address Port) ในหน่วยความจำ เพื่อทำการประมวลผล Chip Set จึงคอยควบคุมการอ้างอิงถึงตำแหน่ง Port ในหน่วยความจำ และ ในทางฮาร์ดแวร์เพื่อให้สัมพันธ์กัน

ฮับ hub
เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้าด้วยกันHub ทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่กระจายข้อมูล ใช้ในการต่อแลนแบบดาวการเลือกซื้อฮับก็ตามปริมาณช่อง (port) ที่ใช้ว่าจะ เชื่อมโยงกี่เครื่องมันใช้ทำอะไร? อย่างเช่นคุณต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตหรือไฟล์เอกสารงานต่าง ๆ ก็นำสายแลนโมเด็มต่อผ่าน hub และต่อสายจากฮับเข้าสู่คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องได้เป็นต้น Hub ทำหน้าที่เปรียบศูนย์กลางที่กระจายข้อมูล ใช้ในการต่อแลนแบบดาวการเลือกซื้อฮับก็ตามปริมาณช่อง (port) ที่ใช้ว่าจะเชื่อมโยงกี่เครื่องมันใช้ทำอะไร? อย่างเช่นคุณต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตหรือไฟล์เอกสารงานต่าง ๆ ก็นำสายแลนโมเด็มต่อผ่าน hub และต่อสายจากฮับเข้าสู่คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องได้เป็นต้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น