วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บูต (Boot)

บูต (Boot) ก็คือ

การเตรียมความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบสถานะของเครื่อง การบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ บอกว่ามี RAM เท่าไร BUS อะไรบ้าง CPU ของเรามีความเร็วเท่าไรเป็นต้นพูดง่าย ๆ ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนั่นเอง โดยการบูตเครื่องจะมีโปรแกรม BIOS ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปหลาย version แล้ว เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การบูตเครื่องมี 2 ประเภท

1. Cold Boot คือ การเปิดสวิตซ์ (ปุ่ม Power ด้านหน้า Case นั่นเอง) ซึ่งปิดอยู่ก่อนแล้วเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน และ
2. Warm Boot คือ การ reboot โดยอาจกดปุ่มสวิตซ์ (ปุ่ม Power) เพื่อดับไฟหรือกดปุ่ม reset (ปุ่มเล็ก ๆ ด้านหน้า Case นั่นเอง) หรือกดปุ่ม Ctrl+Alt+Del บนคีย์บอร์ด เพื่อพักการใช้งานชั่วเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจจะเกิดจากความบกพร่องบางอย่างที่ทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ หรือที่เรียกกันว่า เครื่องแฮงค์ (Hang) บู๊ตเรคคอร์ด

mbr(master boot record) คือ

MBR ย่อมาจากคำว่า Master Boot Record ซึ่ง MBR จะอยู่ที่เซกเตอร์แรกสุดของฮาร์ดิสก์ เป็นส่วนที่เก็บโปรแกรมเล็กๆ ที่ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง (booting) โปรแกรมนี้จะทำการตรวจสอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของ OS และในส่วนของบูตเรกคอร์ดจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับดิสก์บางอย่าง เช่น จำนวนไบต์ต่อเซกเตอร์ และจำนวนเซกเตอร์ต่อแทรค เพื่อเป็นข้อมูลให้ OS ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในดิสก์นั้น โดยประกอบด้วยส่วนของรหัสโปรแกรมที่เรียก Master Boot Record (MBR) เป็นรหัสที่ใช้ในการ บูตระบบปฏิบัติการทุกระบบรวมกับเรคอร์ดพาร์ติชัน (Record Partition) เป็นส่วนที่บันทึกว่าฮาร์ดดิสก์ถูกแบ่งใช้งานเป็นกี่ส่วน ถ้าในระบบดอสจะเรียกเป็น DBR (DOS Boot Record) ในส่วน MBR หรือ DBR นี้ จะเป็นที่อยู่ของไฟล์ซ่อน 2 ไฟล์ ในไฟล์ COMMAND.COM คือ IO.SYS และ MSDOS.SYS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น